Software House Website

Software House Website

Prosta i elegancka strona internetowa dla software house’u produkującego aplikacje mobilne. 

Tego typu strony zwykle nie są łatwe w zaprojektowaniu. Założeniem projektu, było przede wszystkim przejrzyste zaprezentowanie case study. Zaproponowałem nowoczesną stylistykę, oraz kilka mniej standardowych sliderów do prezentacji treści.

Po wdrożeniu strony internetowej zrobimy analizę zachowań użytkowników oraz przede wszystkim testy jakościowe. Wykorzystaliśmy kilka mniej standardowych rozwiązań w nawigacji strony, które w naszej opinii mogą dobrze działać przy tego typu stronach – od software house’u oczekuje się w końcu umiejętności tworzenia własnych rozwiązań, niekoniecznie opierając się na ogólnie dostępnych rozwiązaniach. Jednak jak zawsze, najważniejszy jest głos użytkownika i już w chwili obecnej mamy przygotowanych kilka alternatywnych wersji poszczególnych modułów strony, których możemy użyć w razie potrzeby.

Link do makiety Adobe XD

Screeny ze strony

natural enhancement pills|top fat burners gnc|captain cbd gummy bears